Коаксијално меко црево за собирање прашина за брусење