Мобилен сув мелница за прашина

  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Standard)

    Бесплатна мобилна мелница за сушење XYS (стандардна)

    Системот може да работи флексибилно на работно место. Целиот систем на алати е центриран на правосмукалка за прашина - што ја прифаќаат познатата водечка европска марка. Можете да поставите алатки на средството за чистење, како што се шкурка, брусења и други материјали.
  • XYS Free Dust Mobile Dry Grinder(Economical)

    Бесплатна мобилна мелница за сушење XYS (економична)

    Системот може да работи флексибилно на работно место. Целиот систем на алати е центриран на правосмукалка за прашина - што ја прифаќаат познатата водечка европска марка. Можете да поставите алатки на средството за чистење, како што се шкурка, брусења и други материјали.